• BG SERIES

    Handy and efficient

BG | (บุ้งกี๋แบบ Skeleton) รุ่น BG (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

เหมาะสำหรับการคัดกรองวัสดุแบบหยาบๆ สามารถปรับขนาดของที่คัดกรองตามความต้องการเฉพาะ และผลิตเพื่อใช้กับรถขุดดินขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 50 ตัน

ติดต่อเรา:

OPTIONALS

No optionals available for this item.

Specs Download

Technical data:

แบบ รหัส ความกว้าง (mm) กำลังการผลิต SAE (lt) ฟัน น้ำหนัก (kg)
BG 03
1,5 – 3 Ton
BG 03.01 600 80 5 76
BG 03.02 700 96 5 80
BG 03.03 800 103 5 86
BG 05
3,5 – 5,5 Ton
BG 05.01 800 200 5 160
BG 05.02 900 215 5 167
BG 05.03 1000 260 6 180
BG 08
6 – 8 Ton
BG 08.01 800 307 5 260
BG 08.02 900 340 5 280
BG 08.03 1000 390 6 307
BG 10
8,5 – 10 Ton
BG 10.01 900 420 5 390
BG 10.02 1000 446 5 412
BG 10.03 1200 520 6 426
BG 13
11 – 13,5 Ton
BG 13.01 1000 510 5 500
BG 13.02 1200 620 5 548
BG 13.03 1300 643 6 590
BG 16
14 – 17 Ton
BG 16.01 1000 600 5 580
BG 16.02 1200 770 5 630
BG 16.03 1400 890 6 710
BG 20
18 – 20 Ton
BG 20.01 1200 910 5 880
BG 20.02 1300 1000 5 910
BG 20.03 1500 1180 6 1008
BG 22
21 – 25 Ton
BG 22.01 1200 1120 5 960
BG 22.02 1300 1240 5 988
BG 22.03 1500 1380 6 1120
BG 27
26 – 30 Ton
BG 27.01 1200 1380 5 1200
BG 27.02 1400 1420 5 1380
BG 27.03 1600 1500 6 1520
BG 33
31 – 38 Ton
BG 33.01 1200 1420 5 1320
BG 33.02 1400 1520 5 1410
BG 33.03 1600 1608 6 1600
BG 40
39 – 49 Ton
BG 40.01 1300 1540 5 1500
BG 40.02 1500 1680 5 1680
BG 40.03 1700 1900 6 1810
BG 50
50 – 60 Ton
BG 50.01 1500 1840 5 1780
BG 50.02 1800 2000 6 1913
BG 50.03 2000 2420 7 2133